خرید pdf کتاب Belovedness : Finding God (and Self) on Campus

[ad_1]

این کتاب تأمل برانگیز برای دانشجویان ، مسائل اعتقادی ، هویتی ، جنسیتی ، موفقیت ، عدم موفقیت و همه چیز را از طریق مفهوم عزیزان مورد بررسی قرار می دهد. داستان هر دانش آموز متفاوت است ، آنها سوالات مشترکی دارند. من کی هستم؟ چگونه می توانم تصمیمات خوبی بگیرم؟ موفقیت یعنی چه؟ چگونه می توانم روابط متغیر خود را با خانواده ، همکاران و افراد مهم دیگر تغییر دهم؟ و چگونه می توانم تمام اینها را در طول تحصیل صادقانه انجام دهم؟ همه این س basicالات توسط س basicالات اساسی مطرح می شوند: «اگر واقعاً واقعاً اعتقاد داشتم که بیش از اندازه دوست داشته ام چه می کنم؟ چه تاثیری بر روی من شدن و کاری که می گذارم تأثیر بگذارد؟ “همراه با نویسندگان ، هشت وزیر دانشگاه از فرقه های مختلف برای کمک به دانشجویان در پاسخ به س questionsالات مربوط به زندگی و ایمان در دنیای پردیس های دانشگاهی با فشار بالا ، در این جلد مشارکت داشتند. این کتاب همانطور که با هوشمندی و خرد از کتاب مقدس ، سنت و تجربه زندگی است ، بیان می کند و یادآوری های عمیق و عملی از معنای دوست داشتن را ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Belovedness : Finding God (and Self) on Campus