خرید pdf کتاب Ben-Hur: A Tale of the Christ

[ad_1]

بن هور ، داستانی از مسیح ، تأثیرگذارترین کتاب مسیحی قرن نوزدهم لقب گرفته است و در دهه 1880 پرفروش بوده است. فروش یک رمان تمام وقت آمریکایی. داستان از ماجراهای یهودا بن هور ، یک شاهزاده خیالی یهودی از اورشلیم است که در ابتدای قرن 1 به بردگی رومی ها درآمد و به یک ارابه و مسیحی تبدیل شد. داستان عیسی که از همان منطقه می آید و در همان سن است ، به موازات داستان جود می گذرد. این رمان موضوعاتی مانند خیانت ، محکومیت و رستگاری را با انتقامی منعکس می کند که منجر به داستان عشق و شفقت می شود

[ad_2]

خرید کتاب Ben-Hur: A Tale of the Christ