خرید pdf کتاب Beneath the Trees

[ad_1]

کم و سوفی احساس می کنند همیشه در راه رسیدن به جنگل های بارانی ، رودخانه و پسر عموهایشان بوده اند. آنها فقط می خواهند یک پلاتپوس ، تخم مرغی را ببینند که یک پستاندار از استرالیا در طبیعت می گذارد ، اما وقتی باران فرو می رود و رودخانه وحشی می شود ، چیزی نمی بینند. تا اینکه ناگهان می توانند. یک پلاتپوس درست در زیر آنها قرار دارد و نیاز به کمک دارد! اما اگر تلاش نجات شما بسیار اشتباه باشد ، فقط نباید از پلاکت نجات یافت …

[ad_2]

خرید کتاب Beneath the Trees