خرید pdf کتاب Bereicherungsrecht

[ad_1]

قانون غنی سازی یکی از مات ترین و دشوارترین فصل های قانون تعهدات است ، اما از اهمیت قابل توجهی برای آزمون برخوردار است. نسخه جدید اصول اساسی قانون شرط را به طور قیاسی انجام می دهد و از این طریق اصول مربوط به درک را توسعه می دهد. این یک کمک جهت گیری به دانش آموزان می دهد و آنها را قادر می سازد تا با یک تلاش قابل کنترل برای آزمون ها و امتحانات شفاهی آماده شوند. وی به منظور شفافیت و شفافیت ، از ارائه بحث گسترده ادبیات خودداری می کند. به روز شده و متناسب با آخرین وضعیت فقه و ادبیات است.

[ad_2]

خرید کتاب Bereicherungsrecht