خرید pdf کتاب Beria : Stalin's First Lieutenant

[ad_1]

این اولین زندگینامه جامع از لاورنتی بیریا ، رئیس بدنام پلیس استالین و قدرتمندترین ستوان وی برای سالهاست. مدتهاست که بیریا نماد تمام شرورهای استالینیسم است و تخیل عمومی را در غرب و اتحاد جماهیر شوروی سابق آزار می دهد. اما از آنجا که مخالفان سیاسی وی پس از دستگیری و اعدام چشمگیر او در سال 1953 ، نام وی را از حافظه عمومی مورد اصابت قرار داده بودند ، درباره زندگی طولانی و پر سر و صدا او چیزهای کمی منتشر شده است

[ad_2]

خرید کتاب Beria : Stalin's First Lieutenant