خرید pdf کتاب Best Bucket Filler Ever! : God's Plan for Your Happiness

[ad_1]

بر اساس مجموعه کتاب های محبوب پر کردن سطل ، خوانندگان خدا را به روشی جدید – به عنوان بهترین پرکننده سطل خود – تجربه می کنند! همانطور که خوانندگان در مورد عشق خدا به آنها یاد می گیرند ، الهام گرفته می شوند: • تمام تلاش خود را بکنید تا با همه با همان مهربانی و احترامی که دوست دارند بگیرند رفتار کنید. و • برای ایجاد یک حلقه جامع از عشق ، نور ، صلح ، شادی ، دوستی و مهربانی با هم همکاری کنیم. خوانندگان فوراً احساس می کنند با خدایی دوست داشتنی ارتباط دارند که آنها را با یک سطل نامرئی آفریده تا خوشبختی آنها را حفظ کند. خوانندگان در هر سنی می دانند که همه فرزندان گرانقدر خدای مهربان هستند و می آموزند که با اقدامات مهربانانه خود قدرت پر کردن سطل ها را دارند … و سطل های خود را نیز پر می کنند!

[ad_2]

خرید کتاب Best Bucket Filler Ever! : God's Plan for Your Happiness