خرید pdf کتاب Best Riddles Ever : Jokes for Kids

[ad_1]

من یک عدد عجیب و غریب هستم. نامه ای را بردار و حالا من هستم. من چه شماره ای هستم؟ هفت چه چیزی دست دارد اما کف نمی زند؟ ساعت. چه کسی گفت که پازل فقط برای بزرگسالان است؟ این کتاب برای آن دسته از کودکان فوق العاده کنجکاو که از به کار انداختن تفکرات خود لذت می برند بسیار مناسب است. اینها را با صدای بلند بخوانید تا همه بتوانند به آن بپیوندند یا بی سر و صدا برای یک وقت عالی برای کل خانواده بدانند! کودکان می توانند همزمان مغز خود را آموزش دهند و از آن لذت ببرند. چه کسی می داند ، شما حتی ممکن است کمی بلند بلند بخندید! به یاد داشته باشید: اگر مشکلی پیش آمد ، همیشه می توانید روی انگشتان خود حساب کنید!

[ad_2]

خرید کتاب Best Riddles Ever : Jokes for Kids