خرید pdf کتاب Between the Acts

[ad_1]

بین اعمال آخرین رمان ویرجینیا وولف است که در سال 1941 اندکی پس از خودکشی در 59 سالگی منتشر شد. داستان اندکی قبل از جنگ جهانی دوم در یک دهکده کوچک انگلیسی رخ می دهد. قرار است یک مسابقه سالانه در محوطه خانه ای متعلق به بارتولومئو اولیور برگزار شود و این کتاب شامل رویدادهای روزانه منتهی به مسابقه است.

[ad_2]

خرید کتاب Between the Acts