خرید pdf کتاب Beyond Kawaii

[ad_1]

کاوایی عشق به همه چیزهای شیرین به تصویر غالب دختران و زنان ژاپنی تبدیل شده است. با این حال ، زنان واقعی ژاپنی پیچیده تر هستند. برخی رحم خود را جشن می گیرند ، برخی دیگر مد و لباس متقابل را آزمایش می کنند و یا پیرمردی خود را می پذیرند ، بسیاری با مادر شدن دست و پنجه نرم می کنند. و حتی برخی ممکن است به عنوان روحیه انتقام جویانه بازگردند. این سومین مجموعه مطالعات دانشمندان جوان از دانشگاه کمبریج فراتر از تصویر کاوایی است و تنوع و پیچیدگی یک زن ژاپنی را در هزاره جدید بررسی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Beyond Kawaii