خرید pdf کتاب Biblical Marriage : Two Sinners and a Gracious God

[ad_1]

بسیاری از ازدواج ها در طول تاریخ با سردرگمی ، درگیری و درد مشخص شده است. امروزه م theسسه ازدواج غالباً مورد بی مهری قرار گرفته و رد می شود. حتی برای انعکاس تغییر در تفکر و باورهای اجتماعی دوباره تعریف شد. به همین دلیل است که مسیحیان باید تفاوت بین ازدواج کتاب مقدس را درک کنند ، همانطور که توسط خداوند متعال معرفی شده و تعریف شده است ، بنابراین اساساً. در این کتاب ، جان ویلیام نوبل چگونگی برقراری رابطه میثاق برای دو شخص گناهکار را باز می کند که شامل تعدادی از موضوعات و س currentالات جاری است. یک زن و شوهر واقعاً هنگام آمادگی برای ازدواج باید انتظار چه چیزی را داشته باشند؟ ارتباط در ازدواج چقدر مهم است؟ برای زنده نگه داشتن ازدواج خود چگونه می توانیم و باید بجنگیم؟ این کتاب برای آوردن مسیحی به کتاب مقدس نوشته شده است زیرا نویسنده مثالها و کاربردهایی را از ازدواج خود آورده است که در آن دو گناهکار به یک گوشت تبدیل شده اند که بر اساس مرمت و بنیانگذاری پروردگار و منجی ما عیسی مسیح بنا شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Biblical Marriage : Two Sinners and a Gracious God