خرید pdf کتاب Biblical Poems Embedded in Biblical Narratives

[ad_1]

شعرهای کتاب مقدس که در کتاب مقدس روایات گنجانده شده است ، کتابی با کاربرد آسان است که خلاصه علایق شارون چیس در زمینه شعر ، هنر و مطالعات کتاب مقدس است. شبان و معلمان می توانند بر اساس مقدمه شارون ، سخنرانی های منحصر به فرد خود را برای جلسه اول – معرفی موضوع و یکدیگر – ایجاد کنند. جلسات زیر شامل ملاحظات و عملکردهایی برای پاسخ دادن به شرکت کنندگان است. این دوره برای معلمانی ایده آل است که می خواهند دانش آموزانشان هم انتقادی بیندیشند و هم معنویت خود را کشف کنند. الهیات Chace در ساخت پل ، ریشه در علوم انسانی دارد ، معاصر است. گفتمان آکادمیک ، تأملات گرم شخصی و درک قوی از ذات انسان در این کمک آموزشی با هم ترکیب شده و یک دوره کاملاً مناسب و جذاب را شکل می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Biblical Poems Embedded in Biblical Narratives