خرید pdf کتاب Bibliography of Michigan Archaeology

[ad_1]

برای این جلد ، الکسیس A. پراوس کتابشناسی انتشارات مربوط به باستان شناسی در میشیگان را تهیه کرده است. منابع ذکر شده از کتابخانه های عمومی و دانشگاه میشیگان و همچنین کتابخانه عمومی شیکاگو ، کتابخانه عمومی بوستون ، موزه هاروارد پیبدی و مجموعه های دیگر است.

[ad_2]

خرید کتاب Bibliography of Michigan Archaeology