خرید pdf کتاب Big Promises, Small Government: Doing Less with Less in the BC Liberal New Era

[ad_1]

هنگامی که دولت لیبرال گوردون کمپبل در سال 2001 اکثریت قاطع را در بریتیش کلمبیا به دست آورد ، نخست وزیر بلافاصله به قول خود در مورد کاهش مالیات بر درآمد شخصی وفا کرد. قول بزرگ ، دولت کوچک تأثیر تغییرات چشمگیر سیاست مالیاتی بر برنامه های اجتماعی را نشان می دهد. کمپبل انتظار داشت مالیات کمتری برای تحریک سرمایه گذاری و رشد ایجاد کند. در عوض ، با کاهش مالیات و دادن معافیت های بهداشتی و آموزشی ، وزارتخانه های کوچکتر سعی در کاهش این کاهش ها داشته اند تا بودجه ای متعادل و دارای اثرات مخرب حفظ کنند. این گزارش خودی از پیدایش ، اجرا و پیامدهای سیاست مالیاتی در عمل ، درسها و بینشهای مهمی را درباره نقش مالیات در جامعه به دولتهای آینده ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Big Promises, Small Government: Doing Less with Less in the BC Liberal New Era