خرید pdf کتاب Bilingual Women : Anthropological Approaches to Second Language Use

[ad_1]

این کتاب کاربرد زبان توسط زنان در موقعیت های فرهنگی دو زبانه یا چند زبانه را بررسی می کند. نویسندگان – انسان شناسان اجتماعی ، معلمان زبان و مفسران – طیف گسترده ای از موقعیت های جغرافیایی و زبانی را در بر می گیرند ، از مرگ گلیسی در حبریدهای بیرونی گرفته تا استفاده از زبان اسپانیایی توسط زنان کچوا و آیمارا در آند. برخی مضامین مشترک پدیدار می شود: زبانهای غالب و فرعی ، استفاده از آنها توسط زنان ؛ نگرش دوسویه نسبت به زنان به عنوان مترجم ، مفسر و نویسنده به انگلیسی به عنوان زبان دوم. و نقش حیاتی زنان در بقا (یا مرگ) زبان های اقلیت مانند گالیکی و برتون.

[ad_2]

خرید کتاب Bilingual Women : Anthropological Approaches to Second Language Use