خرید pdf کتاب Bills of Exchange and Bankers' Documentary Credits

[ad_1]

اسکناس و وام های بانکی ابزار اصلی مالی و سازوکارهای تسویه معاملات تجاری بین المللی هستند. قبض اسناد و وام های اسناد بانکی ویرایش چهارم ، گزارشی خوانا ، در عین حال دقیق ، از قوانین و روش های مربوط به قبض ها ، چک ها و وام های اسناد بانکی ارائه می دهد. نویسندگان نحوه عملکرد اسکناس و سایر ابزارها را در عمل توضیح می دهند و توجه ویژه ای به مشکلات پیش آمده و حل بهترین روش دارند. از آنجا که طرفین معاملات مالی اغلب در کشورهای مختلف مستقر هستند ، صلاحیت و انتخاب قانون تحت پوشش قرار می گیرد تا بتوانید آگاهانه ترین و سودآورترین تصمیمات را بگیرید.

[ad_2]

خرید کتاب Bills of Exchange and Bankers' Documentary Credits