خرید pdf کتاب BIM und Recht in Österreich : Rechtliche Fallstricke und Lösungsansätze bei der Anwendung

[ad_1]

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM) به عنوان یک روش کار دیجیتال در صنعت ساخت و ساز به بخشی جدایی ناپذیر از برنامه ریزی ها تبدیل شده است و کاربران بیشتری را پیدا می کند. با استقرار این فناوری جدید در اسناد دیجیتال ساختمان ، سوالات حقوقی جدید و در برخی موارد هنوز حل نشده بوجود می آیند: چه کسی چه حقوقی برای نقشه ها دارد؟ آیا می توانم ملزم به استفاده از BIM در برنامه ریزی ها باشم؟ و چه کسی خطرات مسئولیت را بر عهده دارد اگر مشکلی پیش بیاید؟ ویلهلم برگتالر ، لوکاس گوتاردیس و ملیسا نوهاوزر BIM را از دیدگاه های مختلف حقوقی بررسی می کنند و نکات مفیدی را از عمل حقوقی ارائه می دهند. در فصول حقوق قراردادها ، قانون تدارکات و حقوق مالکیت معنوی ، دقیقاً اشاره شده است که از کدام مشکلات قانونی باید جلوگیری شود و چگونه می توان هنگام استفاده از BIM مشکلات حقوقی را حل کرد. این نشریه هم به افراد و شرکتهایی که خود از BIM استفاده می کنند و هم به مشتریانی که می خواهند با استفاده از BIM پروژه های خود را اجرا کنند ، پرداخته شده است. این به کلیه کاربران BIM مروری دارد در مورد امکانات قانونی و موانعی که می توانند هنگام استفاده از BIM به وجود بیایند.

[ad_2]

خرید کتاب BIM und Recht in Österreich : Rechtliche Fallstricke und Lösungsansätze bei der Anwendung