خرید pdf کتاب Bindung und Geschwister : Vorbilder, Rivalen, Verbündete

[ad_1]

روان درمانی و مربیگری – روابط خواهران و برادران به عنوان یک منبع و خطر – موضوع »خواهران و برادران« عملاً در همه انواع حرفه ای مشاوره و درمان مرتبط هستند – نویسندگان مشهور بین المللی این بخش به س questionsالات زیر می پردازد: – چگونه پیوند فشرده بین خواهر و برادر ایجاد می شود ؟ – چرا رقابت خواهر و برادر رخ می دهد؟ – والدین چه تاثیری در پیوند بین فرزندان خود دارند؟ – چگونه می توان یک پیوند خواهر و برادر امن را ارتقا داد؟ – خواهر و برادرها و خواهرهای ناتنی ، ناتنی ، خوانده یا خوانده چه نقشی را در خانواده یا در خانواده های مختلط بر عهده دارند؟ – پیوند بین خواهر و برادر چه تأثیری در روابط و روابط دوستی بعدی و همچنین توانایی گروهی دارد؟ – چه عواملی بر نزدیک بودن خواهر و برادر در بزرگسالی تأثیر می گذارد؟ – آیا رابطه خواهر و برادر به عنوان یک عامل محافظت کننده یا خطرناک برای بیماری روانی عمل می کند؟ – کدام نوع همراهی ، مشاوره ، درمان و پیشگیری برای افرادی که درگیری خواهر و برادر دارند مفید است تا بتوان از تجربیات آسیب زا جلوگیری کرد یا با آنها کنار آمد؟ این کتاب با هدف: – روانشناسان – روان درمانگران – روانپزشکان – پزشکان همه رشته ها – مددکاران اجتماعی و مربیان – کارمندان بهزیستی جوانان

[ad_2]

خرید کتاب Bindung und Geschwister : Vorbilder, Rivalen, Verbündete