خرید pdf کتاب Biochemistry and Function of Sterols

[ad_1]

دانشمندان برجسته بین المللی موضوعات فعلی و در حال توسعه را در تحقیقات استرول در بیوشیمی و عملکرد استرول ها گرد هم می آورند. نویسندگان متخصص در تمام زمینه های عمده تحقیقات استرول – پزشکی ، بیوشیمی ، شیمی و کشاورزی هستند. هر فصل شامل وضعیت فعلی تحقیق و همچنین موضوعات تحقیقاتی جدید و در حال توسعه است. در کل این حجم ، بر مهمترین و در حال گسترش مناطق بیوشیمی استرول و عملکرد استرولها در هر کلاس یا ارگانیسم تأکید شده است. دامنه وسیع این کار رشته های زیادی را در بر می گیرد و مورد توجه طیف گسترده ای از محققان ، دانشجویان و افراد مختلف خواهد بود. استادان بیوشیمی و عملکرد استرول ها را به عنوان کتاب درسی برای دوره های بیوشیمی استروئید ، لیپید یا گیاه ، گزینه ای عالی می دانند.

[ad_2]

خرید کتاب Biochemistry and Function of Sterols