خرید pdf کتاب Biodynamic Beekeeping : A Sustainable Way to Keep Happy, Healthy Bees

[ad_1]

زنبورداری مدرن تحت تأثیر فناوری های جدید و روش های تولید مثل ، تولید عسل را افزایش داده است ، اما کلنی های زنبورعسل را ضعیف و مستعد بیماری می کند. با کاهش هشدار دهنده جمعیت زنبورها ، افزایش نگرانی در مورد بحران زیست محیطی قریب الوقوع ، بسیاری از زنبورداران به دنبال راهی پایدارتر برای مراقبت از زنبورهای عسل هستند. زنبورداری بیودینامیکی اولین کتابی است که دستورالعمل های عملی در مورد نحوه مراقبت از زنبورهای عسل را با استفاده از تئوری ها و روش های بیودینامیک ارائه می دهد. بیودینامیک با در نظر گرفتن تأثیر حرکت ستارگان و سیارات بر عادات طبیعی زنبورهای عسل ، زنبورداران را ترغیب می کند تا بهتر با زنبورهای عسل خود سازگار شوند ، به عنوان مثال بهترین روزها را برای بازرسی کلنی ها یا جمع آوری عسل نشان دهند. این کتاب جذاب ، مشاوره و راهنمایی دقیق در مورد چگونگی کار جامع تر به زنبورداران ارائه می دهد ، از جمله: چالش ها و مزایای تولید ملکه Beowow برای ایجاد مصنوعی کلنی های پروپاگا

[ad_2]

خرید کتاب Biodynamic Beekeeping : A Sustainable Way to Keep Happy, Healthy Bees