خرید pdf کتاب Biological Inhibitors

[ad_1]

این کتاب بخشی از مجموعه مطالعات در زمینه شیمی دارویی ، مهارکننده های بیولوژیکی است که نشان دهنده کشف دارو در درمان بیماری های انسان ، از جمله فرایندهای قلبی عروقی ، عصبی ، التهابی ، هورمونی و متابولیکی است. ارتباطات مربوط به بیماری های قارچی و HIV / AIDS نیز تحت پوشش قرار گرفته است.

[ad_2]

خرید کتاب Biological Inhibitors