خرید pdf کتاب Biological Microtechnique

[ad_1]

یک راهنمای عملی کاملاً جدید برای روشهای جدید و کلاسیک فیلم سازی که خواندن آن آسان و قابل فهم است. میکروتکنولوژی بیولوژیکی حاوی انبوهی از جزئیات عملی است که پایه محکمی برای روشهای مقدماتی میکروسکوپ نوری فراهم می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Biological Microtechnique