خرید pdf کتاب Biomathematik : Deterministische Modelle aus Evolutionsbiologie, Populationsgenetik und Epidemiologie

[ad_1]

بر اساس معادلات دیفرانسیل ، تئوری بازی و حساب احتمال ، نویسنده با مدل های ریاضی فرآیندهای متابولیک ، فرآیندهای متابولیکی در داروها ، وراثت تحت فشار انتخاب ، گسترش عفونت ها و حدت باکتری ها ، انگلی ها و ویروس ها سروکار دارد. فرمول ها به طور کامل و به راحتی قابل درک هستند ، با گرافیک های متعددی که توضیحات را نشان می دهد. دانش پایه ریاضی مورد نیاز در پیوست ذکر شده است. این باعث می شود متن از ترم های اول به بعد برای دانشجویان زیست شناسی ، پزشکی یا علوم محیطی مناسب باشد. همچنین به ریاضیدانان ، فیزیکدانان و مهندسانی که می خواهند خود را با مدل سازی فرآیندهای بیولوژیکی آشنا کنند ، توصیه می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Biomathematik : Deterministische Modelle aus Evolutionsbiologie, Populationsgenetik und Epidemiologie