خرید pdf کتاب Biorefining of Biomass to Biofuels : Opportunities and Perception

[ad_1]

این حجم بر چشم انداز تبدیل زیست توده به سوخت های زیستی مانند اتانول ، بوتانول ، بیوگاز ، بیوهیدروژن ، بیودیزل ، گاز سنتز و سایر محصولات مفید تمرکز دارد. سوخت های حاصل از زیست توده در سراسر جهان مورد توجه فوق العاده قرار گرفته است. به دلیل مواد اولیه بالا و هزینه های پردازش ، سوخت های زیستی ساخته شده از لیگنوسلولز ثابت شده است که گران تر از سوخت های معمولی هستند. بنابراین ، مفهومی از پالایش بیولوژیک معرفی شد که به موجب آن می توان بیش از یک محصول یا تک تک اجزای زیست توده را به صورت یک پالایشگاه نفت به محصولات مفید بدست آورد.

[ad_2]

خرید کتاب Biorefining of Biomass to Biofuels : Opportunities and Perception