خرید pdf کتاب Biotechnology : Quality Assurance and Validation

[ad_1]

بیوتکنولوژی: تضمین و اعتبار سنجی کیفیت ، بحث عملی و مفصلی را در مورد مشکلاتی که تضمین کیفیت و کنترل کیفیت باید برای کنترل موثر در تولید محصولات بیوتکنولوژی شناسایی کند ، ارائه می دهد. این کتاب مجموعه ای از موضوعات را ارائه می دهد که برخی از چالشهای منحصر به فرد شرکت های بیوتکنولوژی را در تولید محصولات بیودارویی تعریف می کند. عناوین انتخاب شده با مشکلات کیفیت و اعتبارسنجی ، از انجماد رده های سلولی تا پر و پالایش محصول سروکار دارند. این شامل راهنمای اعتبار سنجی ، رئوس مطالب روشنی برای استفاده م filثر از فیلتراسیون ، مروری بر روش های تمیز کردن و موارد دیگر است.

[ad_2]

خرید کتاب Biotechnology : Quality Assurance and Validation