خرید pdf کتاب Bittermonds Bucht

[ad_1]

تا زمانی که جوکا به خاطر می آورد ، او با کاپیتان بیترموند در خلیج تنها زندگی کرده است. یک روز کاندیدل تاجر در سفر با دخترش لیلا ظاهر می شود. جوكا به سرعت درك می كند كه كاندیدل و بیترموند از یك زمان دیگر همدیگر را می شناسند. سپس کاندیدل بزرگترین گنجینه بیترموند را می دزد! جوکا و لیلا تصمیم می گیرند او را دنبال کنند و قلب شیشه ای را پس بگیرند. اما راه کوه های سفید خطرناک است. چرا به نظر می رسد مقیاس خاکستری ترسناک پس از او باشد؟ و چگونه کالاهای مسروقه وارد چمدان شما می شود؟ اما هیچ چیز بیشتر از سوال در مورد اصل و نسب او نگران کننده …

[ad_2]

خرید کتاب Bittermonds Bucht