خرید pdf کتاب Black Book of Poems

[ad_1]

این مجموعه شعر خوب فکر شده با عنوان متن آهنگ Pink Floyd “Nobody Home” ، شامل مضامین از دست دادن ، عشق ، درد ، خوشبختی ، افسردگی ، رها شدن ، جنگ ، خیر در برابر شر ، الکل ، مذهب و روابط خانوادگی پیچیده. کتاب سیاه شعر در وهله اول در بطری متری و قافیه نگاشته شده و بستری غیر تهدیدآمیز برای تأمل و مراقبه در مورد سخت ترین چالش های زندگی را فراهم می کند. این مجموعه رویکردی کاملاً صادقانه نسبت به زندگی و عشق دارد که برای همه واقع بینانه و قابل درک است.

[ad_2]

خرید کتاب Black Book of Poems