خرید pdf کتاب BlackRock : Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld

[ad_1]

پول باعث می شود. صخره سیاه. امپراتوری مانند BlackRock هرگز وجود نداشته است. مدیر دارایی آمریکایی بیش از هفت تریلیون دلار اداره می کند. هیچ بانکی یا صندوقی تقریباً به همین میزان نفوذ ندارد. خبرنگار و کارشناس مالی نیویورک ، هایک بوچر در مسیر شرکت است: چطور ممکن است در چنین مدت کوتاهی چنین کلوسوس ، تقریباً بی توجه و بدون مزاحمت سیاست و مقررات ، ظهور کند؟ رئیس شرکت لری فینک چه استراتژی را دنبال می کند؟ یک چیز مسلم است: قدرت این بازیگر جهانی کل سیستم اقتصادی ما را زیر سوال می برد. “هایك بوچر موفق شده است انواع متنوعی از سرمایه داری را به روشی ارائه دهد كه فهم آن آسان باشد.” SWR “باختر سرزنده و قابل فهم شما را در امپراتوری جهانی بلك راك راهنمایی می كند” هندلزبلات

[ad_2]

خرید کتاب BlackRock : Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld