خرید pdf کتاب Blades of Bluegrass

[ad_1]

کاپیتان بریت استوری بیش از بازوی چپ خود را در افغانستان از دست داد. هنگامی که نتوانست فرماندهی کند ، جان خود را به افتخار و انسانیت از دست داد و بریت را به یک بمب ساعتی سیاسی تبدیل کرد که ارتش ایالات متحده و پدر سناتور با نفوذ او مایل به خلع سلاح بودند. ستوان کاردرمانی تدی الکساندر هنگامی که همسرش چند روز قبل از برداشته شدن DOMA در افغانستان کشته شد ، با موفقیت ادعای بازماندگان را به کانون توجهات کشاند. شش سال بعد ، او در گذشته توسط خانواده نظامی اش با خیال راحت پیله می شود تا اینکه کار خود را در بازسازی Captain Story هر دو را به یک نبرد گیج کننده وظیفه ، پیامدها و جذابیت های شدید کشاند.

[ad_2]

خرید کتاب Blades of Bluegrass