خرید pdf کتاب Blake Blacks Out

[ad_1]

بلیک عالی است. حداقل این چیزی است که او به نظر می رسد. موهایش ضخیم است. ویژگی های او خوب است. همه او را دوست دارند و برای ناامیدی بلیک ، همه عاشق او می شوند یا حداقل می گویند دوست دارند. سپس اتفاقی می افتد. بلیک سیاه می شود. در این لحظات حیاتی صمیمی است که بلیک غش می کند. بعد از 101 قرار دهشتناک وحشتناک ، بلیک پیشنهادی از مردی دریافت می کند که قسم می خورد می تواند با او کنار بیاید. اما آیا جروم سکسی می تواند از آنچه بلیک بزرگترین اشتباه خود می داند چشم پوشی کند؟

[ad_2]

خرید کتاب Blake Blacks Out