خرید pdf کتاب Blanchiment et marché de l'art : Le droit et la pratique

[ad_1]

بخشنامه 4 دسامبر 2001 سیستم پیشگیری از پولشویی را به متخصصان بازار هنر گسترش داد تا اینکه محدود به بودجه شد. این گسترش نشان داده است که مقامات از جذابیت بازار بازیافت کنندگان پول های کثیف و کالاهای غیرقانونی فرهنگی که به دنبال اختیار و سرمایه گذاری های سودآور هستند آگاه هستند. با این حال اقدامات تحت این بخشنامه جلوی پدیده را نگرفته است. حرفه ای ها در بازار هنر ثابت می کنند که یک سنگر شکننده است. این کتاب نشان می دهد که چرا مبارزه با پولشویی بی نتیجه مانده است.

[ad_2]

خرید کتاب Blanchiment et marché de l'art : Le droit et la pratique