خرید pdf کتاب Blessure d'âme d'un soldat du feu : Syndrome de stress post-traumatique chez les équipes de secours

[ad_1]

سندرم استرس پس از سانحه بیماری است که امروزه برای سربازانی که از درگیری های جنگی بازمی گردند ، بلکه قربانیان حملات ، خشونت شدید و بلایای طبیعی نیز شناخته شده است. آسیب روانی به همان اندازه آسیب فیزیکی دردناک است. پذیرش ، درک و حتی سخت تر شدن آن سخت است. چگونه اریک گوورنت ، پس از سالها تجربه مداخلات ، دوباره قربانی این شر روح پاره کننده می شود؟ این شهادت وی است که به کمک آن می تواند صفحه ای از تاریخ آتش نشانان سیته را بنویسد.

[ad_2]

خرید کتاب Blessure d'âme d'un soldat du feu : Syndrome de stress post-traumatique chez les équipes de secours