خرید pdf کتاب bleubruit : Poésie

[ad_1]

بین قطب ها قدم بزنید … طی پنج سال نزدیک به پنج هزار کیلومتر بین آتن ، ناپل و تانجیر قدم بزنید. در ریتم دوتایی پا و در محدوده های قطبی ما: سرخوشی و مالیخولیا ، روح ، ماده ، زهد و مستی ، شرق و غرب ، فرهنگ ، وحشی ، نور دریا و موج سواری. آبی ، سر و صدا. به بهانه منحنی ها و انحرافات بروید تا به آنچه بین این قطب ها قرار دارد ضربه بزنید: جریان ، تردید ، حرکت. نه به دنبال منطقه معتدل ، بلکه برای اشتیاق و عدم تعادل. از هرج و مرجی که احساس مطلق گاهی اوقات زودگذر ، مخفیانه از آن ناشی می شود.

[ad_2]

خرید کتاب bleubruit : Poésie