خرید pdf کتاب Bloody Counterattack To Be King : Volume 2

[ad_1]

کنکور دانشگاه سدی است که نسل ما از پس آن بر نمی آید. با این حال ، وانگ تیانژ ، که فرصتی برای اعتصاب داشت ، قید دنیای سکولار را شکست. برای برادران ، قلب و روح ملاقات می کنند. برای زنان تاج و خشم زیبایی ها هستند. برای قدرت دکل ها و جمجمه ها با فشار انگشت از بین می روند. ده هزار نفر فراز و نشیب دارند.

[ad_2]

خرید کتاب Bloody Counterattack To Be King : Volume 2