خرید pdf کتاب Bob Seger – Deluxe Guitar Play-Along Vol. 17

[ad_1]

(Deluxe Guitar Play-Along). 15 آهنگ از کاتالوگ باب سیگر: در برابر باد • احساس یک شماره • آتش زیر • دریاچه آتش • استروت شما • شب های هالیوود • مانند صخره • خیابان اصلی • حرکت شبانه • راک اند رول قدیمی • راک ‘n’Roll هرگز فراموش نمی کند • هنوز هم همین طور است • کودک لکه خورشیدی • ورق بزنید • شما با من خواهید بود.

[ad_2]

خرید کتاب Bob Seger – Deluxe Guitar Play-Along Vol. 17