خرید pdf کتاب Boéthos de Sidon – Exégète d’Aristote et philosophe

[ad_1]

این مطالعه شامل اولین مجموعه از قطعات موجود فیلسوف مشائی بوتوس از صیدون (قرن اول قبل از میلاد) به زبان یونانی و عربی و همچنین ترجمه فرانسوی آنها و شرح مفصلی است. این کتاب اثری ضروری برای خوانندگان علاقه مند به تاریخ ارسطویی و به طور کلی فلسفه یونان به عنوان یک کل است.

[ad_2]

خرید کتاب Boéthos de Sidon – Exégète d’Aristote et philosophe