خرید pdf کتاب Book of Dreams

[ad_1]

کتاب رویاها یک رمان تجربی است که توسط جک کرواک در سال 1960 منتشر شده و از ژورنال رویایی که از سال 1952 تا 1960 نگه داشته است گرفته شده است. در آن ، کرواک سعی می کند همانطور که در خواب می بیند ، داستانها را با شخصیتهایی از کتابهای خود ادامه دهد. از لحاظ سبک وحشی ، خودجوش و روان ، مانند بسیاری از نوشته های کرواک ، این کتاب به ارائه نگاهی اجمالی به اندیشه های نویسنده Beat Generation کمک می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Book of Dreams