خرید pdf کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States

[ad_1]

طی دو دهه گذشته ، ترکیه بسیاری از مداخلات مرزی را تجربه کرده است که بر اساس مسئله سازی خود به عنوان “ترانزیت” ، “مقصد” ، “اروپایی” ، “مسلمان” و “امن” است. این کتاب بر روی بازیگران به ظاهر متنوعی است که در چنین مداخلاتی دخیل هستند ، از اتحادیه اروپا و سازمان های بین المللی گرفته تا مبلغان ، کارشناسان امنیتی و مهاجران. این نشان می دهد که چگونه این بازیگران برای کنترل ، مهار ، پردازش ، صرفه جویی و بالا بردن جمعیت متحرک به منطق منطبق مدیریت ، امنیت ، انسانیت و شرق گرایی وابسته اند.

[ad_2]

خرید کتاب Borders and Mobility in Turkey : Governing Souls and States