خرید pdf کتاب Borders in Central Europe After the Schengen Agreement :

[ad_1]

این کتاب نتیجه بررسی تأثیرات قابل توجه امضای توافق نامه شینگن در مناطق مرزی امضا کننده ، به ویژه مرزهای داخلی اروپای مرکزی است. تجزیه و تحلیل بینشی دقیق در مورد ادغام ، توسعه و درک اروپا در سطح ایالت و همچنین در مناطق مرزی منتخب اروپای مرکزی ارائه می دهد. این کتاب نتایج پرسشنامه های جمعیت در این منطقه را مورد بحث قرار می دهد و مهمترین ویژگی های توسعه مناطق مرزی در مرزهای داخلی / مناطق مرزی اروپای مرکزی پس از توافق نامه شینگن را ارائه می دهد. این کتاب برای دانشجویان و محققانی که در مناطق مرزی مطالعه می کنند مناسب است ، اما همچنین شامل اطلاعات کافی برای مورد توجه برنامه ریزان منطقه ای و سیاست گذاران است.

[ad_2]

خرید کتاب Borders in Central Europe After the Schengen Agreement :