خرید pdf کتاب Botany

[ad_1]

چارلز کوواکس گیاهان مختلفی است ، از قارچ ، جلبک و گلسنگ گرفته تا خانواده نیلوفرها و گل رز. وی قسمتهای هر گیاه و چرخه رشد آنها را شرح می دهد. این برای برنامه های درسی اشتاینر-والدورف در پایه های 5 و 6 (سنین 10-12) توصیه می شود.

[ad_2]

خرید کتاب Botany