خرید pdf کتاب Bradley Cooper

[ad_1]

نور، دوربین، حرکت! بردلی کوپر یکی از مشهورترین بازیگران سینما در جهان است. او نقش یک سرباز سرسخت ، یک آشپز طلبکار ، یک ستاره روستایی و حتی یک راکون بیگانه دیوانه را بازی کرد. این کتاب هیجان انگیز شما را به پشت صحنه می برد تا زندگی واقعی این بازیگر افسانه ای را کشف کنید.

[ad_2]

خرید کتاب Bradley Cooper