خرید pdf کتاب Brain-gut Peptides and Reproductive Function

[ad_1]

این کتاب نقش پپتیدهای مغز روده را در تنظیم اعصاب و غدد درون ریز ، برای درک چگونگی تعامل این پپتیدها با محور عصبی – غدد درون ریز تولید مثل ، و ایجاد روش های درمانی جدید برای باروری یا درمان های پیشگیری از بارداری توضیح می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Brain-gut Peptides and Reproductive Function