خرید pdf کتاب Brazil, the Promised Land : The Most Fantastic Jewish Migration Story

[ad_1]

آیا واقعاً تاریخ قوم یهود را می دانید؟ آیا جذاب ترین جنبه های جنبش های مهاجرتی آنها در سراسر جهان را می دانید؟ نویسنده ، برونو فیگلسون با تبحر فراوان درباره ایجاد ملتی صحبت می کند که تا حد زیادی به سهم جامعه یهودی اعتماد کرده است – و دلایلی که این کشور به بهشت ​​واقعی روی زمین تبدیل خواهد شد.

[ad_2]

خرید کتاب Brazil, the Promised Land : The Most Fantastic Jewish Migration Story