خرید pdf کتاب Breakfast in the Ruins and Other Stories: The Best Short Fiction Of Michael Moorcock Volume 3 (Moorcock Best Short Fiction 3)

[ad_1]

این انتخاب سومین و آخرین قسمت از مجموعه نهایی فیلم کوتاه مورکاک توسط گلانچ است و شامل برخی از بهترین کارهای وی است. از “ساکن زمان” تا “صبحانه در ویرانه ها” ، داستان های اینجا از نظر سبک ، اجرا و محتوای فوق العاده متنوع هستند.

[ad_2]

خرید کتاب Breakfast in the Ruins and Other Stories: The Best Short Fiction Of Michael Moorcock Volume 3 (Moorcock Best Short Fiction 3)