خرید pdf کتاب Bruno Mars

[ad_1]

این عنوان خوانندگان را با زندگی و موسیقی برونو مریخ آشنا می کند. عکس های رنگارنگ ، حقایق جالب و جدول زمانی با تاریخ های مهم زندگی او ، این کتاب را برای خوانندگان جوان موسیقی هیجان انگیز خوانده است.

[ad_2]

خرید کتاب Bruno Mars