خرید pdf کتاب Bruynes : Les haïkus de Ramanujuam

[ad_1]

برای هایکوس سنتی – که شکل آن با شدت تقریباً بی عیب و نقصی مورد احترام است – که عمدتا با زمان ، لحظه ، زودگذر سروکار دارد ، بنابراین این مجموعه نوعی جسارت انقلابی یا حداقل نوآوری را نشان می دهد ، بدون اینکه هرگز از آنچه هایکو با آن سر و کار دارد غافل شود. : بعد وجود ، جهان ، هر دو زودگذر و ابدی وجود.

[ad_2]

خرید کتاب Bruynes : Les haïkus de Ramanujuam