خرید pdf کتاب Buddhism and Linguistics : Theory and Philosophy

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده زبان شناسی را با هزاران سال از آثار دانشمندان بودایی در ارتباط قرار می دهد. نویسندگان ، سنت تامل برانگیز بودایی و نوشته های گسترده آن را از منظر میان رشته ای بررسی می کنند و فاصله بین این آداب و رسوم و زبان انسانی را از بین می برند. آنها همچنین فصلهایی را در زمینه زبانشناسی ، تاریخ ، مطالعات دینی ، فلسفه و نشانه شناسی ارائه می دهند. این کتاب ابتکاری و منحصر به فرد محققانی از سه قاره مختلف و همچنین بسیاری از رشته ها و م institutionsسسات را گرد هم آورده و همه علاقمندان به سنت ها و زبان شناسی بودایی را مخاطب قرار می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Buddhism and Linguistics : Theory and Philosophy