خرید pdf کتاب Bull Sharks: Discover Pictures and Facts About Bull Sharks For Kids!

[ad_1]

کوسه ها انواع مختلفی دارند. یکی از آنها کوسه گاو نر است. شاید از خود بپرسید کوسه گاو نر چیست ، چگونه کار می کند و برای شما چه معنی دارد. این کتاب آناتومی ، تاریخچه و رفتار کوسه های گاو نر را برای فرزندان شما توضیح می دهد. اگر کودک شما زندگی آبزی را دوست دارد ، داشتن آن ضروری است.

[ad_2]

خرید کتاب Bull Sharks: Discover Pictures and Facts About Bull Sharks For Kids!