خرید pdf کتاب Bull's Whip

[ad_1]

دوقلوها از آنچه به نظر می رسند قویتر هستند و بول از روزی که فکر دیگری کرد پشیمان خواهد شد. جیمی اوهارا ماه هاست که به بول رالی ، استاد سیاه چال ایندیسکریت حمله می کند. بول از دوقلوها متنفر است و جیمی هم خودش یک twink زیبا ، مو آبنوس است. اما نگاه می تواند فریبنده باشد. دور از چشمک زدن ، جیمی برای اثبات این کار تصمیم گرفت ، اما فقط توسط یک حلقه برده سفید در معرض خطر قرار گرفت. آیا بول می تواند تعصب خود را کنار بگذارد تا جیمی را به امنیت برساند؟

[ad_2]

خرید کتاب Bull's Whip