خرید pdf کتاب Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt in der Sozialwirtschaft : Eine Einführung

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای فشرده بر اصطلاحات مرجع نظری از سیاست و علوم اجتماعی ، بلکه همچنین در مورد ویژگی ها و ساختارهای اصلی تعامل داوطلبانه است. تمرکز بر ارتقا مشارکت مدنی و اهمیت آن برای اقتصاد اجتماعی و کار اجتماعی است.

[ad_2]

خرید کتاب Bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt in der Sozialwirtschaft : Eine Einführung