خرید pdf کتاب Business NOT As Usual: Success Strategies for Building a Pandemic Proof Business

[ad_1]

هدایت یک شرکت از طریق یک بحران به خودی خود یک بحران است. بیماری همه گیر COVID-19 افراد زیادی را تحت تأثیر قرار داده و باعث آشفتگی اقتصاد جهانی شده است. Business NOT As Usual نه تنها به عنوان طرحی برای یک برنامه بهبودی موفقیت آمیز نوشته می شود ، بلکه به عنوان نقشه ای برای موفقیت و نقشه راهی فراتر از مرحله بهبودی است. این شامل چارچوب ها ، ابزارها و بسیاری از سنگهای قیمتی است که می توانند به مالکان و مدیران مشاغل کوچک در دوران سخت و پس از آن کمک کنند. نیروگاهی از برنامه های عملی و عملی و نقشه راهی برای موفقیت. هر کسی که قصد بهبود موفقیت در تجارت را دارد ، باید این کتاب را بخواند و در کتابخانه مرجع خود نگه دارد. -جک کانفیلد ، نویسنده پرفروش نیویورک تایمز

[ad_2]

خرید کتاب Business NOT As Usual: Success Strategies for Building a Pandemic Proof Business